List Sławomira Broniarza prezesa ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Plik umieszczono na stronie 11. 10. 2009 r.

 

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej nabiera szczególnego znaczenia z kilku powodów. Wszyscy stanęliśmy przed olbrzymim wyzwaniem, jakim jest reforma oświaty, wprowadzenie nowej podstawy programowej i obniżenie wieku obowiązku szkolnego. To, czy za kilka lat pierwsi absolwenci nowych programów odkryją swoje pasje i odnajdą się na rynku pracy oraz to, czy rodzice 6-latków, którzy posłali swoje dzieci do pierwszych klas szkół podstawowych nie będą żałowali swojej decyzji zależy w dużej mierze od wiedzy i kompetencji nauczycieli.

Jestem pewien, że nauczyciele sprostają nowym wyzwaniom. Tak było do tej pory, kiedy poprzednie zmiany udało się wprowadzić przede wszystkim dzięki ich mądrości i wysiłkowi. Jednak nie można nauczycieli pozostawić w tak wyjątkowej sytuacji bez wsparcia doradców i ekspertów, a oświaty bez dodatkowego wsparcia finansowego. Dlatego życzę wszystkim, aby w nadchodzących miesiącach hasło tegorocznego Światowego Dnia Nauczycieli obchodzonego 5 października - „Buduj przyszłość: inwestuj w nauczycieli już teraz” przyświecało osobom związanym z oświatą, a w szczególności dyrektorom szkół, przedstawicielom rządu i samorządów.

Podkreślenie znaczącej roli nauczycieli w budowaniu lepszego jutra jest teraz, w dobie kryzysu oddziałującego także na oświatę, szczególnie istotne. Dlatego jako Związek Nauczycielstwa Polskiego prowadziliśmy przez kilka miesięcy rozmowy na temat wzrostu płac nauczycieli w przyszłym roku. Ich efektem jest zapewnienie rządu, że w ciągu 12 miesięcy od ostatniej podwyżki, czyli we wrześniu 2010 r. pensje nauczycieli wzrosną po raz kolejny, tym razem o 7 procent. Jest to sytuacja wyjątkowa, by w czasie olbrzymiego spowolnienia gospodarczego, jakiego doświadcza nie tylko Europa, ale i cały świat udało się związkom zawodowym wynegocjować podwyżki dla nauczycieli w takiej wysokości. Nasi koledzy - nauczyciele z Między- narodówki Edukacyjnej (Education International – EI) uznali to za duży sukces. Mam nadzieję, że również w polskich szkołach 7-procentowa podwyżka jest tak postrzegana.

Drodzy Nauczyciele wiem, że wielu z Was boryka się z problemem jednej, dodatkowej godziny wprowadzonej przez ministerstwo edukacji w ramach czterdziestogodzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, która nie wszędzie realizowana jest zgodnie z przeznaczeniem. Zapewniam, że Związek Nauczycielstwa Polskiego wielokrotnie interweniował w tej sprawie w resorcie edukacji, dzięki czemu na stronach internetowych MEN pojawiła się informacja o możliwościach wykorzystania tej godziny. Również dzięki staraniom ZNP został powołany w MEN zespół ekspertów ds. analizy warunków i czasu pracy nauczycieli. Mam nadzieję, że ewentualne nieprawidłowości związane z wdrażaniem dodatkowej godziny uda się szybko wyeliminować.

Przy tej okazji zachęcam Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej www.znp.edu.pl, na której już wkrótce pojawi się nowość - branżowy newsletter, czyli czasopismo przesyłane pocztą elektroniczną, w którym znajdą się wszystkie potrzebne do pracy w szkole i działalności związkowej informacje oraz porady prawne.

Pragnę wszystkim pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyć najserdeczniejsze życzenia
- wiary we własne siły i w możliwości uczniów,
- wytrwałości, by uczenie innych nie przestawało być pasją,
- sukcesów i wyższych pensji, aby praca w szkole była nie tylko misją, ale także profesją opłacaną adekwatnie do kwalifikacji i wykształcenia.

Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP