Finał rozmów płacowych: będą podwyżki!

Plik umieszczono na stronie 04. 09. 2009 r.

 

W czwartek, 3 września 2009 r. zakończyły się negocjacje oświatowych związków zawodowych z rządem, dotyczące podwyżek płac nauczycieli w 2010 r.

Związki podpisały „Protokół ustaleń” (kliknij tutaj), który w pięciu punktach opisuje najważniejsze rezultaty negocjacji. Dotyczą one:

- monitorowania prac parlamentarnych związanych ze zmianami art. 30a ustawy Karta Nauczyciela,
- powołania grupy roboczej, która przeanalizuje czas i warunki pracy nauczycieli,
- powołania w trybie pilnym zespołu roboczego, który zajmie się analizą struktury wynagrodzenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu średnim, w celu stworzenia warunków wzrostu udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu średnim,
- przedstawienie przez MEN jednoznacznego opisu sposobu wykonania art. 42 ust. 2, pkt. 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela (tzw. dodatkowa godzina),
- przedstawienia przez rząd stanowiska dotyczącego propozycji wzrostu wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 7 proc. od września 2010 r. z możliwością zwiększenia go o dodatkowy 1 proc. w połowie roku w przypadku poprawy sytuacji budżetu państwa oraz w 2011 r. powrót do modelu wzrostu wynagrodzeń od stycznia o 5 proc. i od września o 5 proc. Związek Nauczycielstwa Polskiego podpisał protokół zawierający wszystkie te punkty.

- W sytuacji spowolnienia gospodarczego i kryzysu zdecydowaliśmy, po skonsultowaniu tej propozycji z nauczycielami, że jesteśmy w stanie odpowiedzialnie i realnie podejść do kwestii podwyżek w przyszłym roku, wyrażając akceptację dla 7 proc. podwyżki płac od września 2010 r. z możliwością zwiększenia tej kwoty o 1 proc. – komentuje Sławomir Broniarz, prezes ZNP – Jest to sytuacja incydentalna. W roku 2011 r. rząd zadeklarował powrót do podwyżek dwa razy po pięć proc. Mamy więc perspektywę wzrostu płac w kolejnych latach - mówi szef ZNP.

- Równocześnie z inicjatywy ZNP został powołany zespół roboczy, który zajmie się urealnieniem składników wynagrodzenia nauczycieli na rzecz zwiększenia udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu – podkreśla prezes ZNP

W rozmowach płacowych brali udział również wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Jarosław Czarnowski.