List Prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2009/2010

Plik umieszczono na stronie 01. 09. 2009 r.

 

Przed nami Rok Szkolny 2009/2010; rok wyjątkowy, pełen nowych wyzwań i wydarzeń. Nauczycielom przyjdzie zmierzyć się z nową podstawą programową i rozwiązaniami zaproponowanymi przez MEN pod hasłem dokończenia reformy ministra Handkego. Zmieniła się, za sprawą znowelizowanej ustawy o pracownikach samorządowych, sytuacja pracowników szkolnej administracji i obsługi. Natomiast z uwagi na zbliżającą się kampanię sprawozdawczo-wyborczą najbliższe miesiące będą także wyjątkowo intensywne dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ufam, że wypoczęci po wakacjach, sprostamy tym wyzwaniom.

Szanowni Nauczyciele!

Tegoroczny rok szkolny niesie ze sobą także nowe obowiązki. Zgodnie ze znowe- lizowaną przez Sejm ustawą Karta Nauczyciela od września tego roku wszyscy nauczyciele mają obowiązek, oprócz realizowania pensum, przeprowadzić w ramach czasu pracy jedną godzinę tygodniowo zajęć opieki świetlicowej lub innych zajęć z uczniami wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. Dodatkowa godzina, to dużo czy mało? Oceńcie sami. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że w pierwszej wersji ministerstwo edukacji zamierzało podnieść pensum każdego nauczyciela aż o 4 godziny tygodniowo, ale dzięki staraniom ZNP, w tym kampanii informującej o skutkach takiego rozwiązania, polegających na zwolnieniu z pracy co piątego nauczyciela, resort wycofał się ze swojej propozycji.

Z czasem pracy wiążą się wynagrodzenia. Trwają właśnie negocjacje płacowe z przedstawicielami rządu w sprawie podwyżek w 2010 r. Sytuacja gospodarcza kraju spowodowana kryzysem sprawia, że nie są to łatwe rozmowy. Jednak dokładamy wszelkich starań, by płace nauczycieli rosły i jesteśmy bardzo zdeterminowani w tych działaniach, ponieważ bardzo dobrze wykształcony polski nauczyciel pomimo podwyżek w ostatnim czasie wciąż zarabia za mało. Dążymy to tego, by jego ciężka i odpowiedzialna praca była lepiej wynagradzana. To będzie nasz priorytet w nadchodzących miesiącach. Domagamy się również przeprowadzenia ogólnopolskiego badania czasu pracy nauczycieli, by obalić wciąż krążący mit, że pracują oni jedynie 18 godzin w tygodniu.

Szanowni Pracownicy Szkolnej Administracji i Obsługi!

Ustawa o pracownikach samorządowych nałożyła od 1 lipca br. na dyrektorów szkół obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania lub dostosowania już istniejącego regulaminu wynagradzania do nowych przepisów. Związek protestował przeciwko takiej nowelizacji ustawy, ponieważ nie wspomina ona o układach zbiorowych pracy, funkcjonujących w wielu placówkach. Jednak w obliczu faktów dokonanych, Związek zalecał niewypowiadanie istniejących układów pracy, a jedynie dostosowanie ich do nowych przepisów tak, by rozwiązania po 1 lipca były dla pracowników nie mniej korzystne niż postanowienia układu.

Pragnę zapewnić Państwa, że Związek dołoży wszelkich starań, aby pensje Pracowników szkolnej administracji i obsługi rosły, bo to dzięki waszej pracy działa szkolna machina: to Wy jesteście odpowiedzialni nie tylko za porządek, ale i za atmo- sferę panującą w szkole.

Szanowne Koleżanki i Koledzy z ZNP!

W najbliższych miesiącach odbędą się w ZNP kampanie sprawozdawczo-wyborcze, podczas których ocenimy nasze dokonania, złożymy sprawozdanie z realizacji uchwał poprzednich konferencji i Zjazdu, wybierzemy nowe władze. Powinniśmy dążyć do tego, aby był to czas spokojnego i rzeczowego podsumowania naszych wspólnych dokonań. Mamy wiele powodów do satysfakcji z działań związkowych na każdym szczeblu i to one powinny być punktem wyjścia do sprawiedliwej oceny, jak również do wyboru nowych władz wszystkich ogniw związkowych.

Szanowni Państwo!

Nowy rok szkolny to nie tylko wyzwania, ale i zagrożenia. Naszym zdaniem, te ostatnie niesie ze sobą znowelizowana ustawa o systemie oświaty, umożliwiająca samorządom przekazywanie małych szkół innym podmiotom. Uważamy, że jest to pierwszy krok do prywatyzacji i komercjalizacji oświaty. Dlatego w dalszym ciągu prowadzimy kampanię w obronie publicznej edukacji pod hasłem „Nie dajmy popsuć naszej szkoły”. W jej ramach działają specjalne zespoły pomagające pracownikom szkół zagrożonych likwidacją lub przekształceniem (kontakty do nich znajdują się na stronach internetowych Zarządów Okręgów ZNP). Prowadzimy również akcję „Dobra szkoła – publiczna, samorządowa”, promującą te samorządy, które w wyjątkowy sposób dbają o publiczną oświatę na swoim terenie.

Zachęcam Państwa do włączenia się w działania Związku oraz propagowanie ich wśród młodych nauczycieli i tych, którzy jeszcze nie zapisali się do ZNP. Szczególna troska o publiczną edukację, gwarantującą kształcenie na wysokim poziomie oraz zatrud- nienie na dotychczasowych zasadach, powinna być naszym wspólnym priorytetem.

Wspierajmy się wzajemnie i razem działajmy na rzecz coraz lepszych warunków pracy i płacy w oświacie!

Życzę Wszystkim Pracownikom Oświaty i Uczniom w nadchodzących miesiącach wytrwałości, zapału i entuzjazmu! Mam nadzieję, że będzie to dobry rok szkolny!

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP