Informacja w sprawie podwyżek w 2009 r. - info ZNP (17.06.2009)

Plik umieszczono na stronie 17. 06. 2009 r.

 

Informujemy, że tegoroczne podwyżki dla nauczycieli – tzn. ich druga tura zaplanowana na wrzesień – zgodnie z zapewnieniami ministerstwa edukacji, mają zostać wypłacone w terminie.

– Minister edukacji Katarzyna Hall na spotkaniu z nauczycielami w Lublinie, które miało miejsce 10 czerwca zapewniła, że zaplanowane na tegoroczny wrzesień podwyżki nie są zagrożone i nauczyciele otrzymają je zgodnie z planem – informuje Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Dodaje, że Związek Nauczycielstwa Polskiego czeka na rozpoczęcie rozmów w sprawie wysokości podwyżek dla nauczycieli w 2010 roku, co jest zgodne z treścią porozumienia zawartego w 2008 r. przez przedstawicieli resortów edukacji i pracy ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie. Czytamy w nim, że „strona rządowa, po konsultacjach z Prezesem Rady Ministrów, proponuje na rok 2010 perspektywę wzrostu wynagrodzeń: 5 proc. od 1 stycznia 2010 roku oraz 5 proc. od 1 września 2010 r. zgodnie z kwotą bazową na koniec 2009 r.”

W porozumieniu jest także informacja, że w połowie 2009 roku powinny się odbyć rozmowy dotyczące oceny warunków wdrożenia tej podwyżki uwzględniające tempo wzrostu gospodarczego, sytuację budżetową oraz wprowadzenie w życie ustawy o finansach publicznych.