Prezydent podpisał ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych!

Plik umieszczono na stronie 17. 06. 2009 r.

 

Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych już w czwartek 10 czerwca, ale Kancelaria Prezydenta poinformowała o tym fakcie dopiero w poniedziałek, 15 czerwca. Według wyliczeń ministerstwa pracy, w tym roku z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych będzie mogło skorzystać 87 osób, w przyszłym – 207, a w 2011 r. - 376. Najwięcej nauczycieli uzyska prawo do „kompensówek” w latach 2014-2025 – po 14-21 tys. rocznie.

Świadczeniami kompensacyjnymi objęci zostaną wszyscy nauczyciele, wychowawcy i pracownicy pedagogiczni wymienieni w Karcie Nauczyciela, którzy pracują zarówno w publicznych przedszkolach, szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego. Chodzi tu także m. in. o bibliotekarzy, wychowawców świetlic, pedagogów i psychologów szkolnych. Ale także o nauczycieli przedszkoli niepublicznych – to efekt ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Na „kompensówki” liczyć mogą także nauczyciele pracujący w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty. Chodzi tu m. in. o bursy, MOW-y, MOS-y i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

„Kompensówkę” dostanie każdy nauczyciel lub wychowawca z 30-letnim stażem pracy, w tym 20 lat w zawodzie w ramach co najmniej połowy wymiaru zajęć - czyli także dyrektorzy szkół. Nauczyciele korzystający z „kompensówek” otrzymają takie same odprawy, jak ci przechodzący na normalne emerytury. Mogą także liczyć na identyczne świadczenia socjalne, co nauczyciele-emeryci, czyli np. dobrodziejstwa płynące z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (postulaty ZNP).

Harmonogram

Nauczyciel ma prawo do świadczenia, jeżeli ukończył:
1) 55 lat - w latach 2009-2014;
2) 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2015-2016;
3) 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2017-2018;
4) 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2019- 2020;
5) 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2021-2022;
6) 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2023-2024;
7) 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2025-2026;
8) 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2027-2028;
9) 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2029-2030;
10) 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2031-2032.