Wystąpienie ZNP do Ministra Finansów ws. podwyżek płac dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach resortowych

Plik umieszczono na stronie 15. 05. 2009 r.

 

Pan
Jacek Rostowski
Minister Finansów

W a r s z a w a

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego z oburzeniem odbiera informacje o niewdrożeniu należnych nauczycielom podwyżek płac w szkołach resortowych prowadzonych przez właściwych ministrów.

Zgodnie z art. 30 ust. 11 ustawy - Karta Nauczyciela podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku. Oznacza to, że podwyżki wynagrodzeń w roku bieżącym powinny być wdrożone najpóźniej do 24 kwietnia (ustawa budżetowa została ogłoszona 23 stycznia 2009 r.). Naruszone zostały więc obowiązujące przepisy prawa, co stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń przez pracowników na drodze postępowania sądowego, wraz z odsetkami należnymi za zwłokę.

W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd Główny ZNP prosi o niezwłoczne udzielenie informacji, kiedy Ministerstwo Finansów uruchomiło środki niezbędne na realizację zobowiązań płacowych wobec nauczycieli szkół resortowych.

Z poważaniem

(-) Krzysztof Baszczyński
Wiceprezes ZG ZNP