List Sławomira Broniarza, prezesa ZNP, z okazji Świąt Wielkanocnych

Plik umieszczono na stronie 08. 04. 2009 r.

 

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

Rok 2009 jest rokiem zmian w edukacji, które dotyczą prawa oświatowego, podstaw programowych, ramowych planów nauczania oraz systemu emerytalnego nauczycieli. Wprowadzenie w życie wielu z nich spocznie na Waszych barkach, ale ufam, że i tym razem poradzimy sobie z nowymi zadaniami. W końcu My - Nauczyciele - jesteśmy najlepiej wykształconą grupą zawodową w naszym kraju, ale też i w Europie!

Zanim przejdę do Wielkanocnych życzeń, pragnę Państwa poinformować o podjętych działaniach Związku Nauczycielstwa Polskiego na rzecz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Spośród wielu przykładów naszej aktywności, wymienię tylko kilka. Przedstawiciele ZNP z zaangażowaniem uczestniczyli m.in. w posiedzeniach sejmowych komisji poświęconych zmianom w prawie oświatowym i systemie emerytalnym, spotkaniach z przedstawicielami rządu i klubów parlamentarnych oraz w negocjacjach z ministerstwem edukacji. Wszystkie działania ZNP skierowane były na wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dotyczących oświaty bądź też obliczone na zablokowanie niektórych, niekorzystnych naszym zdaniem, propozycji rządu.

Za największy sukces ZNP uważamy niedopuszczenie do możliwości przekazywania każdej szkoły prowadzonej przez samorząd innemu podmiotowi. Taki zapis forsował resort edukacji, ale w efekcie wielu działań i zdecydowanej kampanii ZNP przeciw prywatyzacji edukacji, wycofał się z niego. To bardzo ważne, że udało nam się nie dopuścić do sytuacji, w której samorząd mógłby bez żadnych ograniczeń oddać każdą prowadzoną przez siebie szkołę, ponieważ negatywne konsekwencje takiego rozwiązania najprawdopodobniej jako pierwsi odczuliby nauczyciele oraz pracownicy szkolnej administracji i obsługi; mam na myśli m.in. zatrudnianie w oparciu o Kodeks pracy, a nie w oparciu o Kartę Nauczyciela.

Rząd chciał również wydłużyć czas pracy wszystkich nauczycieli aż o cztery godziny w ramach dotychczasowego wynagrodzenia. Od tego pomysłu również udało się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego odwieść MEN.

Co się jeszcze udało? Niektóre z propozycji zawartych w Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej znalazły się w nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Chodzi o wprowadzenie obowiązku przedszkolnego dla 5-latków jako podstawy do obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Niestety, rząd nie wyraził zgody na finansowanie publicznych przedszkoli prowadzonych przez samorządy z subwencji oświatowej, co skutkowałoby powstawaniem nowych placówek, a tym samym nowych miejsc pracy i upowszechnieniem edukacji przedszkolnej. Ale Związek nie będzie ustawał w dążeniu do włączenia edukacji przedszkolnej do systemu finansowania oświaty w Polsce.

I na koniec jeszcze kilka dobrych informacji. Pensje nauczycieli już rosną. Być może nie w takim zakresie, jak wszyscy byśmy sobie tego życzyli, ale w tym roku wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie dwa razy po 5 proc. Jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację gospodarczą na świecie i kryzys, jest to spore osiągnięcie. Przypominam również, że zwiększa się udział kwoty bazowej w średnim wynagrodzeniu nauczycieli, o co ZNP zabiegał od dawna. I tak w tym roku średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wzrasta z 82% do 100% (spełnienie postulatu z uchwały 39. Zjazdu Delegatów ZNP) kwoty bazowej, kontraktowego do 111%, mianowanego do 144% i dyplomowanego do 184%.

Za duże osiągnięcie uważam zabezpieczenie sytuacji emerytalnej nauczycieli. Raz jeszcze pozwolę sobie przypomnieć, że decyzją rządu AWS-UW z końca lat 90. nauczyciele w tym roku utracili możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę z art. 88 ustawy Karty Nauczyciela (wyjątek stanowią osoby, które nabyły prawo do tej emerytury do końca 2008 r.). Nikt nie odebrał Wam tego prawa dzisiaj, nikt nie zamienił go na inne rozwiązanie. Podkreślam, że dzisiejsza sytuacja jest efektem decyzji rządu Jerzego Buzka. Zgodnie z nią, od tego roku nauczycieli zaczyna obowiązywać powszechny wiek emerytalny tak, jak pracowników innych branż. Jednak dzięki staraniom ZNP, pojawił się zupełnie nowy projekt ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, który umożliwia nauczycielom wcześniejsze wyjście z zawodu (kobietom przed 60 r.ż., a mężczyznom przed 65 r.ż). I choć nie jest on ucieleśnieniem marzeń emerytalnych wszystkich, to jestem przekonany, że lepiej mieć możliwość przejścia na świadczenie kompensacyjne, niż być jej pozbawionym.

Zapewniam, że w dalszym ciągu Związek prowadzi kampanię na rzecz wypracowania jak najlepszych rozwiązań emerytalnych nauczycieli. Wciąż trwają prace legislacyjne w Sejmie nad tym projektem ustawy. Sejmowe komisje już zgodziły się na przyjęcie poprawek postulowanych przez ZNP (wydłużenie czasu obowiązywania świadczeń do 2032 r. i zwiększenie ich wysokości z 80% do 100%). Miejmy nadzieję, że te rozwiązania uzyskają poparcie większości posłów. O wszystkim będziemy Państwa na bieżąco informować. Proszę śledzić wydarzenia na www.znp.edu.pl.

A teraz pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i dostatnich Świąt Wielkiej Nocy. Niechaj będą one czasem refleksji i odpoczynku w gronie Najbliższych i Przyjaciół!

Sławomir Broniarz /-/
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego