Wzór regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Plik umieszczono na stronie 24. 03. 2009 r.

 

1 lipca 2009 r. przestają obowiązywać dotychczasowe zasady określające system wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach (placówkach) prowadzonych przez jst.

Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, a także przepisy rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia br., określają niektóre tylko parametry wynagrodzenia, w tym minimalne wynagrodzenie zasadnicze.

Obowiązkiem dyrektora placówki będzie więc uzgodnienie ze związkami zawodowymi regulaminu wynagrodzenia, w którym należy ustalić maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników, wysokość dodatków funkcyjnych, specjalnych oraz wysokość i zasady przyznawania premii i nagród, a także określić kwalifikacje pracowników.

Nowe rozwiązania prawne oznaczają ogromną odpowiedzialność, która ciążyć będzie na ogniwach związkowych. Dlatego Zarząd Główny ZNP przekazał prezesom okręgów ZNP propozycje, które mogą służyć pomocą podczas negocjowania regulaminów wynagradzania (wzór regulaminu wynagradzania oraz wzór pisma skierowanego do władz samorządowych, a także propozycje działań dot. procedur związanych z wdrożeniem regulaminu.)

Zarząd Główny ZNP przypomina, że nowe rozwiązania prawne dotyczą również pracowników pedagogicznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zatrudnionych na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Krzysztof Baszczyński
Wiceprezes ZG ZNP

pobierz Wzór regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami plik doc w nowym oknie - 93kB - kliknij