Prezydent podpisał Kartę

Plik umieszczono na stronie 27. 12. 2008 r.

 

Prezydent Lech Kaczyński podpisał 23 grudnia nowelizację Karty Nauczyciela. Ustawa zakłada m.in. dwie 5-procentowe podwyżki dla nauczycieli w 2009 r.

Podpis prezydenta umożliwi realizację założonych na przyszły rok podwyżek dla nauczycieli. Według wyliczeń MEN, nauczyciele otrzymają – w zależności od stopnia awansu zawodowego – od 300 do ponad 500 zł podwyżki wynagrodzenia średniego. Najwięcej – 586 złotych miesięcznie – zyskają stażyści, czyli najmłodsi nauczyciele. Ustawa wprowadza zasadę, że średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie liczone od 100 proc. kwoty bazowej, a nie – jak dotychczas – od 82 procent.

Karta wprowadza także nowe zasady przestrzegania przez samorządy ustawowych wysokości średnich wynagrodzeń nauczycielskich. Ponadto znosi obowiązek corocznego uzgadniania regulaminów wynagradzania nauczycieli między samorządami i związkami zawodowymi, wprowadzając w to miejsce obowiązek składania przez władze lokalne raportów do regionalnych izb obrachunkowych. Związki ostrzegają, że rozwiązanie to faktycznie stanowi furtkę do łamania przez samorządy prawa, ponieważ RIO nie będzie w stanie przeprowadzić we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego kontroli wysokości wynagrodzeń.

Nowelizacja KN wprowadza dodatkowo inny kontrowersyjny przepis - obowiązek rejestrowania przez nauczycieli realizacji dodatkowych godzin opiekuńczo-wychowawczych. Podczas prac w parlamencie opozycja zarzucała koalicji próbę wprowadzenia tylnymi drzwiami podwyżki nauczycielskiego pensum.