Informacja prezesa ZNP o emeryturach w 2009 r.

Plik umieszczono na stronie 23. 12. 2008 r.

 

Zaproponowane zmiany adresowane do nauczycieli zawarte w projekcie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, których realizacja jest w dalszym ciągu pod dużym znakiem zapytania, zawierają propozycje dla nauczycieli, którzy ukończyli 55 lat życia ponadto mają 30-letni staż pracy ogółem i 20-letni staż pracy w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych związany z realizacją obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania oraz publicznych i niepublicznych przedszkolach, a także publicznych szkołach i punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwiązanie ma charakter wygasający i będzie obowiązywać do roku poprzedzającego rok, w którym podmioty objęte ustawą osiągną wiek ogólny z ustawy o rentach i emeryturach z FUS, tj. 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Projekt jest niezależny od ustawy o emeryturach pomostowych.

Tabela poniżej przedstawia zasadę wygaszania prawa do świadczenia wraz z podziałem na osoby uprawnione ze względu na datę urodzenia...

zobacz cały tekst - plik pdf w nowym oknie 153Kb