Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące zwolnienia z opodatkowania zapomóg i świadczeń socjalnych przyznawanych z funduszy związków zawodowych

Plik umieszczono na stronie 06. 12. 2008 r.

 

Pismo jest efektem działań OPZZ w Sejmowej Nadzwyczajnej Komisji "Przyjazne Państwo", zmierzających do zmiany prawa zwalniającego te świadczenia z podatku. W trakcie obrad Komisji, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, przedstawili wykładnię prawną, według której pomoc socjalna realizowana przez związki zawodowe, jeżeli jest to przewidziane statutem, jest zwolniona z opodatkowania. W związku z powyższym, zwróciliśmy się o przedstawienie pisemnej interpretacji, którą przekazuję w załączeniu.

Przewodniczący OPZZ
Andrzej Radzikowski

zobacz załącznik - pisemną interpretację - plik pdf w nowym oknie 2Mb