Oświadczenie ZNP w sprawie głosowań nad zmianami w ustawie Karta Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 21. 11. 2008 r.

 

Propozycje dobrych rozwiązań w systemie oświaty zostały dziś (21 listopada 2008 r.) odrzucone w Sejmie głosami polityków PO – PSL.

Głosowania nad zmianami w ustawie Karta nauczyciela pokazały po raz kolejny, że nie liczy się merytoryczne podejście do nowelizacji prawa oświatowego, a jedynie polityczna arytmetyka. Posłowie koalicji odrzucili bowiem wszystkie poprawki zgłoszone do ustawy Karta nauczyciela przez posłów opozycji, które porządkowały propozycje przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a nie rodziły skutków finansowych dla budżetu państwa.

Nasz niepokój budzi przede wszystkim kształt nowelizacji art. 30 (wynagrodzenia) i art. 42 (wymiar czasu pracy) Karty nauczyciela. Poprawki zaproponowane przez oświatowe związki zawodowe, a zgłoszone przez opozycję regulowały jedynie nieprecyzyjne zapisy. Tymczasem konsekwencje tych „bubli prawnych” odczują w praktyce dyrektorzy szkół, pracownicy oświaty i przedstawiciele samorządów.

Dlatego z przykrością stwierdzamy, że jakość edukacji i zagwarantowanie przejrzystości prawa oświatowego nie są priorytetami rządowej koalicji.

Jako środowisko reprezentujące nauczycieli i pracowników oświaty wciąż wyrażamy nadzieję na odpolitycznienie debaty o edukacji i oczekujemy merytorycznej dyskusji nad zmianami w Karcie nauczyciela i ustawie o systemie oświaty.

Nie oczekujemy cudów, ale rzetelności i spojrzenia na oświatę nie tylko przez pryzmat bieżącej polityki.