Zapraszamy na pikietę pod Sejmem

Plik umieszczono na stronie 17. 11. 2008 r.

 

Oświatowe związki zawodowe przygotowują się do wspólnej pikiety pod gmachem Sejmu w środę, 19 listopada. Pikieta rozpocznie się o godz. 12.00. Jej organizatorem jest OPZZ. ZNP zaprosił do udziału w pikiecie również oświatową „S” i FZZ.
Nauczyciele i pracownicy oświaty protestować będą przeciwko niekorzystnym zmianom w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela. Chodzi m.in. o decentralizację i komercjalizację edukacji. Nauczyciele będą też protestować przeciwko niekorzystnym dla nich rozwiązaniom emerytalnym zaproponowanym przez rząd.
W pikiecie weźmie udział 120 członków ZNP z okręgu łódzkiego.