Związkowe protesty pod Sejmem i Kancelarią Premiera

Plik umieszczono na stronie 05. 11. 2008 r.

 

5 listopada przed Sejmem RP odbyła się związkowa pikieta zorganizowana przez OPZZ, przy wsparciu pozostałych central związkowych NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych. Związkowcy protestowali przeciwko proponowanym przez rząd rozwiązaniom emerytalnym, domagali się też nawiązania dialogu społecznego.
Szefowie central spotkali się z marszałkiem Bronisławem Komorowskim. Na jego ręce złożyli protest przeciwko sposobowi procedowania w Sejmie ustawy emerytalnej i zdrowotnej.
Pod Sejm przybyło ponad 3 tys. związkowców. Atmosfera protestu była bardzo gorąca. Związkowcy gwizdkami i trąbkami głośno podkreślali swoją obecność na ul. Wiejskiej. Często wybuchały petardy, płonęły opony. Nad tłumem powiewały transparenty i związkowe flagi. Wśród nich nie zabrakło również tych z logo ZNP.
Manifestacja zakończyła się pod Urzędem Rady Ministrów, gdzie premierowi D. Tuskowi zamierzano wręczyć petycję z postulatami środowisk pracowniczych. Premiera nie było w Kancelarii, a do związkowców nie wyszedł nikt z przedstawicieli rządu.
W związkowym proteście uczestniczyło również 35 przedstawicieli ZNP z Łodzi.