Protokół z konsultacji strony rządowej z nauczycielskimi związkami zawodowymi (SKOiW NSZZ "Solidarność", FZZ, ZNP)

Plik umieszczono na stronie 30. 10. 2008 r.

 

Warszawa, 21 października 2008 r.
Spotkaniom przewodniczył Pan Michał Boni - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a współprzewodniczyła Pani Krystyna Szumilas - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Stronę związkową reprezentowały następujące centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Konsultacje strony rządowej z nauczycielskimi związkami zawodowymi odbyły się w dniach: 30 maja 2008 r., 05, 10, 17, 25 czerwca 2008 r., 9 lipca 2008 r., 18, 25, 27, 28 sierpnia 2008 r., 02, 08, 16,29, 30 września 2008 r. oraz 07 października 2008 r.
Porozumienie zawarto w następujących kwestiach (...)
zobacz całość (plik pdf w nowym oknie) - 198 Kb