Edukacyjny Okrągły Stół

Plik umieszczono na stronie 23. 10. 2008 r.

 

23 października w Pałacu Prezydenckim z inicjatywy ZNP odbędzie się Edukacyjny Okrągły Stół. Gospodarzem spotkania będzie prezydent Lech Kaczyński, a ZNP reprezentuje Sławomir Broniarz, prezes Związku.
Debata, na którą Kancelaria Prezydenta RP zaprosiła reprezentatywne związki zawodowe działające w oświacie (ZNP, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych) oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, sejmowej komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, opozycji parlamentarnej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, rozpocznie się o godz. 15.00.
Podczas pierwszego spotkania zostanie powołanych sześć zespołów tematycznych (płace i awans zawodowy, emerytury, obniżenie wieku szkolnego, nadzór pedagogiczny, podstawa programowa i przeciwdziałanie patologii w szkole). Eksperci spotkają się 27 października i w grupach będą pracować nad wspólnym stanowiskiem dotyczącym każdego z zagadnień. Stanowiska te zostaną zaprezentowane podczas drugiej sesji Edukacyjnego Okrągłego Stołu.