Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Plik umieszczono na stronie 12. 10. 2008 r.

 

KOLEŻANKI, KOLEDZY, PRACOWNICY OŚWIATY!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego życzę wszystkim nauczycielom i wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi, aby codzienna praca w szkole była powodem prawdziwej dumy i przynosiła jak najwięcej satysfakcji.

Dziękujemy za wspieranie wszystkich związkowych działań. Związek Nauczycielstwa Polskiego zawsze będzie służył pracownikom oświaty, zabiegając o poprawę ich bytu i warunków pracy, o wysoką jakość kształcenia i wychowania w polskiej szkole.

Trudna i odpowiedzialna praca z dziećmi i młodzieżą wymaga szacunku i właściwego docenienia, a nie tylko deklaracji bez pokrycia składanych przez osoby odpowiedzialne za politykę oświatową w państwie.

Niech Dzień Edukacji Narodowej niesie ze sobą optymizm, tak potrzebny w czasie przemian polskiej oświaty i wiarę, że razem możemy osiągnąć wiele.

Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP
Marek Ćwiek
Łódź 14.10.2008 roku