Stanowisko ZG ZNP z dnia 30 września 2008 r. w sprawie płac pracowników niepedagogicznych

Plik umieszczono na stronie 30. 09. 2008 r.

 

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zobowiązuje wszystkich prezesów okręgów i oddziałów ZNP do kontynuacji działań dotyczących podniesienia płac pracowników niepedagogicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Zabezpieczenie środków finansowych na podwyżki płac w budżetach samorządowych na rok 2009 pozwoli na poprawę trudnej sytuacji materialnej tej grupy Koleżanek i Kolegów.
Brak zdecydowanych działań w tym zakresie spowoduje pogłębienie dysproporcji płacowych i pogorszy atmosferę pracy w placówkach oświatowych.
 
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego