MEN obiecało samorządom podwyżkę pensum

Plik umieszczono na stronie 25. 09. 2008 r.

 

Pensum nauczycielskie będzie co roku zwiększane o godzinę i docelowo ma osiągnąć poziom 22 godzin – ogłosiło Ministerstwo Edukacji Narodowej podczas środowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Obie strony zawarły porozumienie w sprawie najbardziej spornego punktu zmian w rządowym projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela, czyli właśnie nauczycielskiego pensum. Zgodnie z ustaleniami, zostanie ono podniesione o cztery godziny. Wszystko odbędzie się stopniowo – co roku o godzinę. Najważniejsze dla samorządowców jest to, że rząd zgodził się wziąć na siebie polityczną odpowiedzialność za ten krok. Wcześniej obie strony spierały się ze sobą o to, na kim spocznie konieczność poniesienia ryzyka tak niepopularnej w środowisku nauczycielskim decyzji. Rząd początkowo chciał, by prawo do podwyższania pensum przysługiwało właśnie samorządom. Przedstawiciele organizacji zrzeszających samorządowców jednak zaprotestowały i zażądały od rządu, by ten odgórnie, w nowelizacji Karty Nauczyciela, określił nowe pensum.

- Strona samorządowa jest usatysfakcjonowana, ponieważ poprawki do Karty Nauczyciela wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom – ogłosił w środę Marek Olszewski, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP oraz szef Zespołu Edukacji i Kultury Komisji Wspólnej. – Dobrze, że MEN zaproponowało nowy tryb wprowadzania pensum, stopniowy, rozłożony na cztery lata, za pośrednictwem ustawy – dodał.

Niewykluczone jednak, że zmiany w sposobie określania pensum pójdą dalej. Samorządowcy chcą bowiem, by jego wysokość uzależnić m.in. od rodzaju przedmiotu wykładanego przez danego nauczyciela. – Trzeba się zastanowić, czy nauczyciel WF, plastyki czy matematyki powinien mieć taką samą liczbę godzin pracy przy tablicy – stwierdził Olszewski.

MEN nie wykluczyło, że przychyli się i temu pomysłowi. – Jeszcze tu dyskutujemy. Weźmiemy pod uwagę stanowisko strony samorządowej – zapewniła wiceminister edukacji Krystyna Szumilas. (PS, GN)