KOMUNIKAT - POROZUMIENIE PODPISANE

Plik umieszczono na stronie 01. 07. 2008 r.

 

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 1 lipca 2008 roku Prezes Okręgu Łódzkiego Marek Ćwiek podpisał z Wiceprezydentem Miasta Łodzi Jarosławem Wojcieszkiem porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź z wyrównaniem od 1 stycznia 2008 roku.
Strony uzgodniły, że średni wzrost wynagrodzeń w 2008 roku wynosić będzie nie mniej niż 10%, a zasady wdrażania regulacji płacowych zostaną określone w protokole szczegółowym, który zostanie podpisany w późniejszym terminie.

Za Zarząd
Prezes
Okręgu Łódzkiego ZNP
/-/ Marek Ćwiek