PETYCJA ŁÓDZKICH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI NA SESJI RADY MIASTA

Plik umieszczono na stronie 25. 06. 2008 r.

 

W dniu 25 czerwca 2008 roku o godzinie 9.00 pracownicy administracji i obsługi z łódzkich szkół i placówek oświatowo-wychowawczych odczytali na sesji Rady Miejskiej kolejną petycję do Prezydenta Miasta Łodzi J. Kropiwnickiego z żądaniami podwyki płac dla tej grupy zawodowej. Wręczyli również Radnym Rady Miejskiej listy z prośbą o poparcie ich żądań.