PODZIĘKOWANIE ZA STRAJK

Plik umieszczono na stronie 28. 05. 2008 r.

 

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP serdecznie dziękuje Prezesom Ognisk i Oddziałów za zorganizowanie strajku w dniu 27 maja 2008 roku.
Szczególne podziękowania składamy uczestnikom strajku – nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym placówek oświatowych. To Wasza odwaga i zrozumienie sytuacji utwierdzają nas w przekonaniu, że jesteśmy skuteczni w walce o nasze prawa, godność i dobro oświaty.
W czasie strajku walczyliśmy również o interesy tych pracowników, którzy dzisiaj nie byli z Nami.
Dziękujemy Rodzicom za zapewnienie opieki dzieciom, szczególnie przedszkolakom.
Serdecznie pozdrawiamy.

Za Zarząd
Prezes
Okręgu Łódzkiego ZNP
/-/ Marek Ćwiek