Pan Jerzy Kropiwnicki
Prezydent Miasta Łodzi

Plik umieszczono na stronie 01. 05. 2008 r.

 

W związku z niezrealizowaniem zapisu PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ, dotyczącego wzrostu wynagrodzeń w 2008 roku dla pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto, Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP na podstawie art. 1 ustawy z dnia 23.05.1991 roku ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych żąda do dnia 15.05.2008 roku przyjęcia ustaleń w postaci Porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Łodzi a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, dotyczącego wzrostu o 10% wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi z wyrównaniem od 1.01.2008 roku.

W przypadku niezrealizowania postulatu Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wejdzie w spór zbiorowy z miastem.

Za Zarząd
Prezes
Okręgu Łódzkiego ZNP
/-/ Marek Ćwiek