Pomoc prawna

 

ZNP udziela porad prawnych w zakresie:
— prawa oświatowego,
— prawa pracy.

Radca prawny przyjmuje w dniach:
— poniedziałek 12.00 — 15.00,
— środa 15.00 — 17.00.

Porady udzielane są w siedzibie Zarządu Okręgu Łódzkiego przy ul. Piotrkowskiej 137/139:
członkom ZNP — bezpłatnie, po okazaniu aktualnej legitymacji związkowej oraz potwierdzeniu opłacania składek (zaświadczenie z właściwego Oddziału ZNP lub potwierdzenie z księgowości zakładu pracy).

Nie udzielamy porad prawnych przez Internet i telefon.