SEKCJE i KOMISJE działające w Okręgu Łódzkim ZNP
w kadencji 2014 — 2018

 

OKRĘGOWA SEKCJA EMERYTÓW I RENCISTÓW
przewodniczący — Marian Jankowski

OKRĘGOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
przewodniczący — Marek Kmiecik

OKRĘGOWA SEKCJA SZKOLNICTWA SPECJALNEGO
przewodnicząca — Ewa Błasiak

OKRĘGOWY KOORDYNATOR SIP
Marian Trębacz

OKRĘGOWA KOMISJA HISTORYCZNA
przewodnicząca — Jadwiga Czech

OKREGOWA KOMISJA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
przewodnicząca — Anna Walczak

OKRĘGOWA KOMISJA ODZNACZENIOWA
przewodnicząca — Wiesława Beda

OKRĘGOWA KOMISJA SOCJALNA
przewodnicząca — Elżbieta Dyba

OKRĘGOWA KOMISJA ORGANIZACYJNO-PRAWNA
przewodniczący — Adam Młynarski