KOMUNIKAT
Księgowej Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w sprawie bilansu za 2017 r.
(plik uaktualniony 3. 01. 2018 r.)

 

Księgowa Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP prosi o przesłanie do sprawdzenia archiwum programu księgowego za rok 2017 na adres mailowy lodzksieg@znp.edu.pl w terminie do 20 stycznia 2018 r. Przesyłając archiwum należy bezwzględnie w tytule wiadomości i nazwie pliku podać nazwę oddziału.

Po sprawdzeniu archiwum Oddziały ZNP przesyłają sprawozdanie finansowe w formie papierowej na adres Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w terminie do 15 lutego 2018 r. Sprawozdanie finansowe w formie papierowej powinno obejmować:

1. Wydruk z programu bilansu oznaczony pieczątką oddziału oraz podpisami prezesa oddziału i księgowej.

2. Wydruk z programu rachunku zysków i strat oznaczony pieczątką oddziału oraz podpisami prezesa i księgowej.

3. Wydruk z programu analizy składki od pracowników czynnych i od emerytów oznaczony pieczątką oddziału oraz podpisami prezesa oddziału i księgowej.

4. Opinia Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

5. Inwentaryzacja kasy na dzień 31. 12. 2017 r., również gdy stan kasy wynosi 0zł.

6. Potwierdzenie salda na rachunku bankowym na dzień 31. 12. 2017 r.

7. Deklaracja CIT-2JST za 2017 r. — druk deklaracji dostępny jest w załącznikach do komunikatu ws. bilansu za 2017 r.

8. Deklaracja CIT-ST za 2017 r. — druk deklaracji dostępny jest w załącznikach do komunikatu ws. bilansu za 2017 r. Jeżeli oddział nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę załącza „0” CIT-ST.

9. Specyfikacja rozrachunków (należności, zobowiązań w tym publicznoprawnych) — druk specyfikacji dostępny jest w załącznikach do komunikatu ws. bilansu za 2017 r.

10. Specyfikacja do konta 010 i 020 — druk specyfikacji dostępny jest w załącznikach do komunikatu ws. bilansu za 2017 r.

11. Potwierdzenie przychodów i kosztów wewnętrznych (konta 790 i 791).

12. Oddziały, które posiadają na dzień 31. 12. 2017 r. lokaty bankowe przesyłają informację o kwocie lokaty, okresie na jaki lokata została utworzona i wysokości stopy procentowej.

Księgowa Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP informuje, że w wydrukach rachunku zysków i strat należy uzupełnić dane za rok ubiegły.

Agnieszka Żurawińska
Księgowa Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP
tel: 600-309-831
lodzksieg@znp.edu.pl

Pliki do pobrania:
Załączniki do komunikatu ws. bilansu za 2017 rok [ xlsx ]