KOMUNIKAT
Księgowej Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP
w sprawie programu księgowego na rok 2017

 

Księgowa Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. w oddziałach prowadzących działalność statutową będzie obowiązywał program księgowy w wersji 2017. Program księgowy będzie przesyłany do oddziałów drogą mailową do dnia 15 stycznia.

Nowości i zmiany w programie księgowym 2017 to:

1. Dodano konto 094 „Ewidencja pozabilansowa niskocennych składników długotrwałego użytkowania”. Jest to konto pozabilansowe, na którym stosuje się zapis jednostronny, zwiększenia po stronie Wn a zmniejszenia po stronie Ma. Na koncie tym można ewidencjonować zakup a także likwidację składników majątkowych, które nie zostały uznane za środki trwałe i nie zostały zaksięgowane na koncie 010 z uwagi na ich niską wartość (poniżej 1000zł) a w momencie zakupu wliczono je w koszty i zaksięgowano na koncie 401.3 „Pozostałe materiały ogólnoadministracyjne”. Na koncie może zostać wprowadzony bilans otwarcia z księgi inwentarzowej w części dotyczącej wyłącznie składników niskocennych, bez środków trwałych, których saldo początkowe wpisane jest na koncie 010. Oddziały, które prowadzą wyłącznie ilościową ewidencję niskocennych składników nie wprowadzają salda początkowego na koncie 094.

2. Usunięto konta 770 „Zyski nadzwyczajne” i 771 „Straty nadzwyczajne” i odpowiadające im pozycje w rachunku zysków i strat.

3. Rozwinięto konto 791 „Koszty wewnętrzne” na konta 791.1 „Koszty wewnętrzne — szkolenia”, 791.2 „Koszty wewnętrzne — materiały statutowe” i 791.3 „Koszty wewnętrzne — inne”.

4. Rozwinięto konto 010 „Środki trwałe” na konta 010.1 „Środki trwałe — komputery, laptopy, drukarki, kserokopiarki (z funkcją drukarki), telefony, faksy, skanery” i 010.2 „Środki trwałe — meble, wyposażenie i inne” i odpowiadające im konta 070.1 i 070.2

Agnieszka Żurawińska
Księgowa Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP
tel: 600-309-831
lodzksieg@znp.edu.pl

Pliki do pobrania:
Instrukcja obsługi programu księgowego dla oddziałów ZNP prowadzących wyłącznie działalność statutową [ docx ]
Program księgowy [ xlsx ]