XXVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym
oraz XVI Drużynowe Mistrzostwa
organizowane w Łodzi
w dniach 6 — 8. 10. 2017 roku

 

XXVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym

1. Organizator:
Zarząd Główny ZNP,
Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP,
Zarząd Oddziału ZNP Łódź-Śródmieście

2. Miejsce rozgrywek:
sala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Łodzi, ul. Czajkowskiego 14
Rozpoczęcie gier eliminacyjnych: 6. 10. 2017 r. godz. 16.00
Uroczyste otwarcie mistrzostw: 6. 10. 2017 r. godz. 18.00
Uroczyste zakończenie: 7. 10. 2017 r. godz. 19.00

3. Kategorie wiekowe:

Mężczyźni
Kategoria I do 40 lat
Kategoria II 41 — 50 lat
Kategoria III 51 — 60 lat
Kategoria IV 61 — 70 lat
Kategoria V 71 i więcej
Kategoria VI zawodnicy zrzeszeni

Kobiety
Kategoria I do 40 lat
Kategoria II 41 — 50 lat
Kategoria III 51 lat i więcej
Kategoria IV zawodniczki zrzeszone

Kategoria: gry mieszane

4. Uczestnictwo:
prawo startu mają czynni i emerytowani pracownicy oświaty, członkowie ZNP.

5. System gier:
uzależniony od ilości zawodników.

6. Nagrody w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych:
puchary, medale, nagrody rzeczowe, upominki dla uczestników.

7. Imprezy towarzyszące:
uroczysta kolacja — wieczorek taneczny.

8. Adres zakwaterowania:
Hotel „Prząśniczka”, Łódź, ul. Studencka 20/24

9. Wpisowe uczestnika
— od członka ZNP wynosi 280 zł, od pozostałych uczestników po 300 zł;
— od zawodników, członków ZNP korzystających tylko z rozgrywek i obiadu w sobotę 7. 10. 2017 — 100 zł;
— od zawodników (osoby, które nie są członkami ZNP) korzystających z rozgrywek, obiadu i uroczystej kolacji w sobotę 7. 10. 2017 — 120 zł.
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
— wyżywienie: od kolacji 6. 10. 2017 r. do śniadania 8. 10. 2017 r.;
— noclegi z 6/7 oraz z 8/9 października 2017 r.;
— transport busem lub autobusem (w zależności od liczby chętnych) z hali do hotelu w piątek 6 października oraz 7 października 2017 r. w sobotę z hotelu na halę i z powrotem.

Uprzejmie prosimy ogniwa związkowe o zgłaszanie zawodników do turnieju indywidualnego i delegowanie członków ZNP do udziału w Drużynowych Mistrzostwach ZNP (3 osoby).

Zgłoszenia należy dokonywać na adres e-mail: betinadospial@o2.pl do dnia 27 września 2017 r. (karta zgłoszeniowa w załączniku).

Zgłoszenia osób niezrzeszonych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Wpłaty prosimy przesyłać w y ł ą c z n i e na konto:
Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP, ul. Piotrkowska 137/139
numer konta: 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932
Na dowodzie wpłaty należy podać: nazwisko, imię uczestnika, oddział ZNP. Wpłaty gotówkowe na miejscu nie będą przyjmowane!

Wszelkich informacji udziela:
Beata Świderska — tel.: (48) 503 65 55 71, e-mail: betinadospial@o2.pl

DO POBRANIA:
1. Karta zgłoszeniowa na XXVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym (plik doc — wersja 5. 08. 2017 r.) — kliknij
2. Regulamin XXVII Mistrzostw Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym (plik pdf — wersja 5. 08. 2017 r.) — kliknij
3. Program XXVII Mistrzostw Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym (plik pdf — wersja 5. 08. 2017 r.) — kliknij