Okręgowa Komisja Rewizyjna ZNP w kadencji 2019 — 2024

 

1. Stanisław Składowski — przewodniczący
2. Elżbieta Bartoszek — z-ca przewodniczącego
3. Danuta Chwała — z-ca przewodniczącego
4. Grażyna Bednarska — sekretarz
5. Grażyna Sobieszek — członek Prezydium
6. Maria Bartłomiejczyk
7. Ewa Czernek
8. Łucja Ludwin
9. Elżbieta Nowak