Publikacje

 

16. Opracowanie GUS na temat związków zawodowych w Polsce w 2014 r. [0,7Mb — plik pdf]

15. Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007-2012 IBE [4,3Mb — plik pdf]

14. Raport IBE o stanie edukacji 2013 [10,3Mb — plik pdf]

13. RAPORT OECD „Education at a Glance 2014” nt. edukacji w państwach członkowskich UE (wersja w języku angielskim) [11,5Mb — plik pdf]

12. „Polska szkoła AD 2014” Komunikat z badań CBOS nr 93/2014 [320Kb — plik pdf]

11. Witold Kołodziejczyk, Marcin Polak, „Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia.”, Instytut Obywatelski, 2011.

10. Raport OECD „Education at a Glance 2013” (wersja angielska 5,8Mb).
Polskie streszczenie — tutaj (400Kb).

9. „Zarządzanie oświatą w gminach” - podsumowanie badania ankietowego

8. „Raport o stanie edukacji 2011” [17Mb - plik pdf]

7. „Gminy wobec wyzwań oświatowych - przykłady strategicznych działań
samorządów” [620Kb - plik pdf]

6. PAKT DLA EDUKACJI
(plik doc - 600 Kb)

5. Education at a Glance 2011- raport OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - skupia 34 najbardziej rozwinięte państwa Świata) nt. edukacji w państwach członkowskich - wersja w jęz. ang.
(plik pdf w nowym oknie - 5MB)

4. Raport o stanie edukacji 2010 - nauczyciele
(plik pdf w nowym oknie - 1,2MB)

3. Raport o stanie edukacji 2010 - publikacja IBE
(18 plików pdf spakowanych w formacie zip - 16MB)

2. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego - Polska 2030
(plik pdf w nowym oknie - 1,5MB)

1. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli
(plik pdf w nowym oknie - 1,5MB)