Skład osobowy Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w kadencji 2014 — 2018

 

1. Urszula Adamczyk
2. Krzysztof Baszczyński
3. Wiesława Beda
4. Grażyna Bednarska
5. Anna Beeger
6. Alicja Czekaj
7. Marek Ćwiek
8. Elżbieta Dyba
9. Izabella Fuz

10. Maria Gwizdka-Wierucka
11. Ewa Janowska
12. Marian Jankowski
13. Regina Jaworska
14. Andrzej Jaźwiec
15. Irena Jercha
16. Krystyna Jercha
17. Marek Kmiecik
18. Jadwiga Kotwicka
19. Anna Kowalczyk
20. Marzena Kowalska
21. Mariusz Kozarski
22. Agnieszka Michałowska-Stasiak
23. Adam Młynarski
24. Agnieszka Prukop
25. Grażyna Pisarska
26. Stanisława Raczyńska
27. Beata Szczesek
28. Marian Trębacz
29. Anna Truszczyńska
30. Anna Walczak
31. Marianna Wasiak-Zbrojewska
32. Antoni Węgliński
33. Zofia Winiarska
34. Dorota Wiskulska
35. Zofia Witkowska
36. Ewa Ziółkowska