Biblioteczka prawna nauczyciela i pracownika oświaty

 

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego poleca nowy cykl wydawniczy pod nazwą „Biblioteczka prawna nauczyciela i pracownika oświaty”.

Pojawienie się biblioteczki wynika z ogromnego zapotrzebowania członków Związku na kompendia wiedzy prawniczej dotyczącej pracy nauczyciela. Autorami książeczek są specjaliści w dziedzinie prawa. Poszczególne publikacje ukazują się raz w miesiącu w postaci drukowanych broszurek oraz we fragmentach w dodatku do Głosu Nauczycielskiego pt. „Poznaj swoje prawa”.

Książeczki są doskonałą, aktualną i niedrogą pomocą prawną dla każdego nauczyciela i pracownika oświaty!

Polecamy!

Dotychczas ukazały się:
 

styczeń 2014

Ocena pracy nauczyciela

Ocena pracy nauczyciela
Cena: 4,95 zł
Autor: Dorota Michalak
Liczba stron: 40, format: A5

luty 2014

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej
Cena: 6,20 zł
Autor: Krzysztof Stradomski
Liczba stron: 60, format: A5

marzec 2014

Kwalifikacje nauczycieli

Kwalifikacje nauczycieli
Cena: 6,00 zł
Autor: Liliana Dąbrowska
Liczba stron: 52, format: A5

kwiecień 2014

Uprawnienia oddziałów ZNP jako międzyzakładowych organizacji związkowych

Uprawnienia oddziałów ZNP jako międzyzakładowych organizacji związkowych
Cena: 5,30 zł
Autor: Krzysztof Stradomski
Liczba stron: 32, format: A5

maj 2014

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy w zawodzie nauczyciela

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy w zawodzie nauczyciela
Cena: 7,00 zł
Autor: Krzysztof Lisowski
Liczba stron: 62, format: A5

czerwiec 2014

Społeczna Inspekcja Pracy w szkole i placówce oświatowej

Społeczna Inspekcja Pracy w szkole i placówce oświatowej
Cena: 7,30 zł
Autor: Beata Michta
Liczba stron: 72, format: A5

Ponadto polecamy nowości:

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
Cena: 4,20 zł
Autor: Krzysztof Stradomski
Liczba stron: 48, format: A5

Układy zbiorowe pracy w oświacie

Układy zbiorowe pracy w oświacie
Cena: 7,10 zł
Autor: Krzysztof Stradomski
Liczba stron: 77, format: A5

Prawna ochrona osób wykonujących zawód nauczyciela

Prawna ochrona osób wykonujących zawód nauczyciela
Cena: 5,50 zł
Autor: Krzysztof Stradomski
Liczba stron: 52, format: A5

Wszystko o godzinach nauczycieli

Wszystko o godzinach nauczycieli
Cena: 6,00 zł
Autor: Jolanta Gałczyńska
Liczba stron: 37, format: A5

Prawa i obowiązki nauczyciela jako członka rady pedagogicznej

Prawa i obowiązki nauczyciela jako członka rady pedagogicznej
Cena: 6,50 zł
Autor: Dorota Michalak
Liczba stron: 48, format: A5

Postępowanie dyscyplinarne i odpowiedzialność porządkowa w sprawach dotyczących nauczycieli

Postępowanie dyscyplinarne i odpowiedzialność porządkowa wsprawach dotyczących nauczycieli
Cena: 5,90 zł
Autor: Krzysztof Lisowski
Liczba stron: 36, format: A5

Czas pracy i zadania nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego

Czas pracy i zadania nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego
Cena: 5,20 zł
Autor: Jolanta Gałczyńska
Liczba stron: 40, format: A5

Instytucje prawne umożliwiające skuteczne działanie oddziału ZNP

Instytucje prawne umożliwiające skuteczne działanie oddziału ZNP
Cena: 5,50 zł
Autor: Łukasz Pater
Liczba stron: 40, format: A5

Uprawnienia nauczycieli związane z rodzicielstwem

Uprawnienia nauczycieli związane z rodzicielstwem
Cena: 3,00 zł
Autor: Wiesława Rohnka
Liczba stron: 13, format: A5

Wybór dyrektora szkoły

Wybór dyrektora szkoły
Cena: 6,40 zł
Autor: Dorota Michalak
Liczba stron: 52, format: A5

Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013 r.

Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013 r.
Cena: 4,10 zł
Autorki: Wiesława Rohnka, Jolanta Gałczyńska
Liczba stron: 40, format: A5

 
Wszystkie publikacje można zamówić:
Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP — Filia w Sosnowcu
ul. Legionów 9, 41-200 Sosnowiec
tel./fax: 32/266 55 88; 603 679 361
sosnowiec.ks@oupis.pl ; dkuta@znp.edu.pl
 
lub zakupić przez sklep internetowy ZG ZNP w promocji,
pod adresem sklep.znp.edu.pl
 
Informujemy, że ze względów organizacyjnych, sklepik w siedzibie ZG ZNP (wejście od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie) jest nieczynny.