Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w kadencji 2014 — 2018

 

1. Marek Ćwiek
2. Krzysztof Baszczyński
3. Urszula Adamczyk
4. Wiesława Beda
5. Anna Beeger
6. Elżbieta Dyba
7. Ewa Janowska
8. Marian Jankowski
9. Regina Jaworska

10. Andrzej Jaźwiec
11. Irena Jercha
12. Krystyna Jercha
13. Marek Kmiecik
14. Mariusz Kozarski
15. Anna Kowalczyk
16. Marzena Kowalska
17. Adam Młynarski
18. Agnieszka Prukop
19. Stanisława Raczyńska
20. Beata Szczesek
21. Marian Trębacz
22. Anna Truszczyńska
23. Marianna Wasiak-Zbrojewska
24. Antoni Węgliński
25. Zofia Winiarska
26. Dorota Wiskulska
27. Zofia Witkowska
28. Ewa Ziółkowska