Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w kadencji 2019 — 2024

 

1. Alicja Czekaj
2. Marek Ćwiek
3. Marian Jankowski
4. Andrzej Jaźwiec
5. Irena Jercha
6. Grażyna Klasztorna
7. Marek Kmiecik
8. Anna Kowalczyk
9. Marzena Kowalska

10. Mariusz Kozarski
11. Agnieszka Michałowska-Stasiak
12. Adam Młynarski
13. Grażyna Pisarska
14. Renata Szadkowska
15. Marian Trębacz
16. Anna Truszczyńska
17. Zofia Witkowska