UCHWAŁY ZG ZNP ORAZ ZARZĄDU OKRĘGU ŁÓDZKIEGO ZNP

 

Uchwały Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
 

Uchwała nr 9/2010 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zasad rozliczania krajowych kosztów podróży
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

 
Uchwały i stanowiska XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego
(plik doc do pobrania - kliknij)

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie stosowania w edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie przyjęcia "DEKLARACJI ETYKI ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA - CZŁONKA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO"
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie obowiązywania ustawy Karta Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie zwiększenia nakładów na edukację
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie poprawy warunków materialnych i ochrony zdrowia emerytów i rencistów
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie publicznej oświaty samorządowej
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie statusu zawodowego nauczycieli
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wynagrodzeń nauczycieli
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie obrony miejsc pracy i poprawy warunków materialnych pracowników samorządowych szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Stanowisko XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Stanowisko XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie reorganizacji systemu oświaty publicznej
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

 

Uchwały i stanowiska Zarządu Głównego ZNP

Uchwała ZG ZNP ws. akcji protestacyjnej ZNP przeciwko prywatyzacji edukacji publicznej wraz z uzasadnieniem.
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Uchwała Nr 1/2010 Zarządu Głównego ZNP z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Uchwała Nr 2/2010 Zarządu Głównego ZNP z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia prezesów okręgów do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Uchwała Nr 3/2010 Zarządu Głównego ZNP z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie Ogólnopolskiego Projektu Historycznego "Pamięć pokoleń".
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

Uchwała Nr 4/2010 Zarządu Głównego ZNP z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach wewnątrzzwiązkowych.
(plik pdf w nowym oknie - kliknij)

UCHWAŁA NR 9/2009 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie realizacji art. 70a ustawy Karta Nauczyciela
(plik pdf w nowym oknie - 71kB - kliknij)

UCHWAŁA NR 8/2009 Zarządu Głównego ZNP z dnia 29 września 2009 r. w sprawie realizacji art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela
(plik pdf w nowym oknie - 97kB - kliknij)

Stanowisko Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wynagrodzeń nauczycieli w 2010 roku
(plik pdf w nowym oknie - 76kB - kliknij)

Uchwała Nr 10/2008 ZG ZNP z dnia 1 września 2008 r. w sprawie strategii ZNP wobec nowelizacji prawa oświatowego
(plik Microsoft Word do pobrania - 30kB - kliknij)