Dokumenty

 

Regulamin przyznawania Statuetki Okręgu Łódzkiego ZNP „Przyjazna dłoń” przyjęty przez Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP w dniu 29 października 2012 r.
(plik Microsoft Word do pobrania – kliknij)

Wniosek o przyznanie Statuetki „Przyjazna Dłoń”
(plik Microsoft Word do pobrania – kliknij)

* * *

Deklaracja
wypełniają osoby deklarujące wstąpienie do Związku Nauczycielstwa Polskiego, członkowie ZNP deklarujący wymianę legitymacji związkowej
(plik PDF do pobrania - kliknij)

Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP
przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 27 marca 2007 r.

(plik Microsoft Word do pobrania - 30kB - kliknij)

Wniosek o nadanie Złotej Odznaki ZNP
(plik Microsoft Word do pobrania - 343kB - kliknij)

Lista kandydatów do "Złotej Odznaki ZNP"
(plik Microsoft Word do pobrania - 43kB - kliknij)

Regulamin nadawania Odznaki za 50-letnią przynależność
do Związku Nauczycielstwa Polskiego przyjęty przez Zarząd
Główny ZNP 14 grudnia 2004 r.

(plik Microsoft Word do pobrania - 27kB - kliknij)

Wniosek o nadanie Odznaki za 50-letnią przynależność
do Związku Nauczycielstwa Polskiego

(plik Microsoft Word do pobrania - 35kB - kliknij)

Lista kandydatów do "Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP"
(plik Microsoft Word do pobrania - 43kB - kliknij)

Wniosek o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”
(plik Microsoft Word do pobrania - 43kB - kliknij)

Wzór wniosku o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
(plik Microsoft Word do pobrania - 43kB - kliknij)

Wzór wniosku o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu”
(plik Microsoft Word do pobrania - 42kB - kliknij)

Wzór wniosku o nadanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Turystyki” osobie fizycznej
(plik Microsoft Word do pobrania - 31kB - kliknij)

 

Regulaminy ZNP

STATUT ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO – TEKST JEDNOLITY
(plik PDF do pobrania - kliknij)

Tryb, podział i sposób regulowania składek członkowskich
- instrukcja Zarządu Głównego ZNP

(plik pdf w nowym oknie - 94kB - kliknij)

Ramowy regulamin tworzenia, rozwiązywania
i łączenia ogniw organizacyjnych ZNP

(plik Microsoft Word do pobrania - 34kB - kliknij)

Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP
(plik Microsoft Word do pobrania - 20kB - kliknij)

Wzór wniosku o wypłatę zasiłku statutowego
(plik Microsoft Word do pobrania - 20kB - kliknij)

System preferencji dla członków ZNP
(plik pdf w nowym oknie - 80kB - kliknij)

Regulamin przyznawania zapomóg losowych
(plik Microsoft Word do pobrania - 26kB - kliknij)

Regulamin przyznawania tytułów honorowych ZNP
(plik Microsoft Word do pobrania - 19kB - kliknij)

Wzór wniosku do ZG ZNP o przyznanie tytułu honorowego
(plik Microsoft Word do pobrania - 19kB - kliknij)

Regulamin praw i obowiązków członków władz i organów statutowych oraz działaczy ZNP zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w ZNP przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 20 grudnia 2016 r.
(plik PDF do pobrania - kliknij)

Zasady i tryb zawieszania w pełnieniu obowiązków
(plik Microsoft Word do pobrania - 28kB - kliknij)

Regulamin działania sekcji zawodowych ZNP przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 22 czerwca 2010 r.
(plik PDF w nowym oknie - kliknij)

Regulamin nadzoru wewnątrzzwiązkowego
(plik Microsoft Word do pobrania - 21kB - kliknij)

Regulamin przyznawania statuetki „Prometeusz”
(plik Microsoft Word do pobrania - 15kB - kliknij)

Wzór wniosku o przyznanie statuetki „Prometeusza”
(plik Microsoft Word do pobrania - 17kB - kliknij)